Rastliny v školskom areáli

V našom areáli školy máme množstvo nádherných drevín aj bylín. Každoročne vysádzajú žiaci listnaté aj ihličnté stromy. Na školskom políčku pestujú úžitkové rastliny. 

Z rastlín práve kvitnúcich urobili fotoherbár.

PREČO  SA  MI  TÁTO  RASTLINA  PÁČI?